Regnen ligger på lur

Udstilling af malerier i MELLEMRUMMET, 1. sal på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, Aarhus C
Udstillingsperiode: 3. – 28. november 2017.

Regnen ligger på lur_Mellemrummet 2017

Regnen ligger på lur – maleri

Maleriet er hos Ole C Hansen tildelt pladsen som slagmark for en eksperimentel praksis, der ikke blot sigter efter det autonome kunstværks frie abstrakte billeddannelse af tidløs skønhed, men også – om nødvendigt – sprænger rammerne for denne skønhed.
Med Kants velkendte citat in mente ’Dagen er skøn, natten er ophøjet’ peger malerierne direkte ind i det opløste formløshedens kaos, som er altings udspring – og det, der holder håbet i live.

Set herfra giver det god mening at betragte maleriet som en model i lille målestok for alt eksisterende – en art smeltedigel, hvori former opstår og former forgår, og et sted hvor billeddannelserne sker i et dynamisk samspil mellem opbygning og nedbrydning, kontrol og tilfældighed.

At Ole C Hansens malerier ved første øjekast kan ligne rene fantasifostre – indbildninger grebet ud af den blå luft skal man imidlertid ikke lade sig narre af. Der ligger talrige sansninger og inspirationskilder bag, men de er så mange, at det er meningsløst at pege på en bestemt kilde.

I de udstillede malerier er det farven, der holder sammen på det hele. Ønsket om at præcisere farven er drivkraften. En bestemt sum af toner, en bestemt vibration af nuancer – i sidste ende en sammensmeltning af lys og materie.


Udstillingens titel ’Regnen ligger på lur’ stammer fra et digt af Kristen Forster

Djævlen brækker
sine vinger
vender nakken
om på hovedet
splintrer montrer
formløs frugt
kredser krukken
former splintrer
tusindvis af sår
krukkens kurrende
sympatiske slang
tusinde fordømte
jamrer i kammerets dyb
form af splintret natur
tusinde års tortur
hunden går en tur
regnen ligger på lur
tusinde gyldne forår
dyrets blå natur
regnen ligger på lur

Billedkunstner Ole C Hansen

Født 1964. Har siden anden halvdel af 1980’erne arbejdet med maleri, tegning, grafiske tryk og fotografi. Altid har interessen kredset omkring det ikoniske udtryk, hvad der karakteriserer dette, og hvad der gør det forskelligt fra fx litterære, musiske eller sceniske udtryk. I begyndelsen fyldte en antiæstetisk orientering næsten alt – dårlig smag, kitsch og decideret hæslighed rummede en kort overgang den største skønhed. Senere neutraliseredes spørgsmålet om smag og blev afløst af en nysgerrighed for det æstetiske som kilde til erkendelse.

En lang række spørgsmål er i tidens løb blevet undersøgt og forskellige kunstneriske positioner afprøvet med baggrund i den holdning, at ingen erfaring er for underlødig til ikke at kunne fungere som brændstof i den kunstneriske motor, så længe resultatet er et værk der bevæger.

Ole C Hansen er uddannet fra det Det Jyske Kunstakademi i 1995.
Bor og arbejder i Aarhus.

Ole C Hansen | +45 2696 5880 | oc_h@live.dk