Det kan næppe siges for tit, at kunsten skal erfares i mødet med det fysiske og sanselige værk, for at man kan få det fulde udbytte af det enkelte værks nuancerigdom.
Intet kan erstatte erfaringen af det originale kunstværk, men - hvor det i den fysiske virkelighed kan være uhyre vanskeligt at finde hoved og hale i en kunstners oftest vidt forgrenede samlede produktion, kommer teknologien os her til hjælp. Hvad der tabes i sansekvalitet hidrørende fra omgangen med det originale værk, kan i kraft af det digitale format vindes i overblik, bredde og tilgængelighed.

Hjemmesiden her er udformet med det formål, at gøre det nemt for enhver, at udforske mit samlede oeuvre, forbinde og sammenligne på kryds og tværs af kronologi, emner og motiver, uden at være underlagt en stram præsentationsform eller intention fra min side. Det står enhver frit for at søge efter mønstre og tendenser i materialet og drage sine egne konklusioner. Om det kan kaste erkendelser af sig i en eller anden form, må indtil videre stå hen i det uvisse – men muligheden og potentialet skulle nok være til stede.

Der tages i øvrigt forbehold for at oeuvret ikke er komplet. Og det bliver det nok heller aldrig. Der er en del værker, der (ak ja) har forladt værkstedet uden at blive ordentligt dokumenteret. Det er, hvad der kan ske i kampens hede. Desuden vil der også være en grænse for hvor mange lapper med kradserier, der vil slippe gennem nåleøjet til denne hjemmeside. Dog har jeg været, og vil også fremover være temmelig rundhåndet med at lægge billeder op. Det ligger i formatets ånd at udfolde stor generøsitet.

God fornøjelse!