VERDEN I BILLEDET OG BILLEDET I VERDEN

Udstilling af malerier og tegninger.
Aalborg Kunstpavillon, 6. – 27. Oktober 2007.

Aalborg Kunstpavillon_plakat

Udstillingsplakaten | Offset Litho trykt hos Saxum Litho v. Niels Peitersen

VERDEN I BILLEDET OG BILLEDET I VERDEN / STOFSKIFTE

Ophængningen understregede en klar sondring mellem iagttagelsestegninger, kultegninger og malerier. Intentionen var at belyse væsentlige aspekter af billeddannelsens væsen og desuden at synliggøre spændvidden i Ole C Hansens praksis.

Iagttagelser:
At tegne af. Blyant og blok. Nysgerrigheden retter sig mod den ydre verden i håb om at finde former, der kan modsvare den ”indre” erfaring. Ved at tegne og ikke blot fotografere, skabes som bekendt ikke blot en afbildning, men også en måde at gøre det på. Alle de valg der tages helt ned til den mindste blyantsstreg, hvad skal fremhæves? og hvad skal udelades?, gør mange af tegningerne originale trods deres udgangspunkt i simpel imitation. Disse tegninger er imidlertid ikke mål i sig selv, de er tilegnelser, og er afgørende for, hvad der egentlig er at handle med i de mere risikobetonede ”frie” billeder.
Kultegninger:
Her er den enkelte tegning målet i sig selv. Der spilles på alle strenge men uden farver. Verden er sort-hvid, men ikke af den grund enkel. Tegningerne udstilles særskilt på en væg.
Malerier:
Her sættes alt i spil og på spil. Det er primært farvebeslutningerne, der er styrende for billedets udformning. Malerierne udstilles enkeltvis på væggene.

Malerier på 1. sal | Fra venstre; REMBRANDT HOVEDER, UDEN TITEL og NATTUR

Malerier på 1. sal | Fra venstre: NATTUR og SLAGMARK.
Malerier på 1. sal | fra venstre: AFSKED og HUBERT GOLTZIUS.
Malerier på 1. sal | Fra venstre: AFSKED og HUBERT GOLTZIUS.

Malerier på 1. sal
Malerier på 1. sal

Aalborg Kunstpavillon
Malerier på 1. sal | Fra venstre: REMBRANDT HOVEDER og UDEN TITEL (begge 130×130 cm).

Kultegninger i stueetagen
Kultegninger i stueetagen

Kultegninger i stueetagen
Kultegninger i stueetagen

Kultegninger i stueetagen
Kultegninger i stueetagen

Kultegninger i stueetagen
Kultegninger i stueetagen

Kultegninger i stueetagen
Kultegninger i stueetagen

Iagttagelsestegninger i stueetagen
Iagttagelsestegninger i stueetagen

Iagttagelsestegninger i stueetagen
Iagttagelsestegninger i stueetagen

Iagttagelsestegninger i stueetagen (detalje)
Iagttagelsestegninger i stueetagen (detalje)

Iagttagelsestegninger i stueetagen (detalje)

Iagttagelsestegninger i stueetagen (detalje)
Invitationskort (10 forskellige) | Offset litho trykt hos Saxum Litho v. Niels Peitersen

Billedkunstner Ole C Hansen

Født 1964. Har siden anden halvdel af 1980’erne arbejdet med maleri, tegning, grafiske tryk og fotografi. Altid har interessen kredset omkring det ikoniske udtryk, hvad der karakteriserer dette, og hvad der gør det forskelligt fra fx litterære, musiske eller sceniske udtryk. I begyndelsen fyldte en antiæstetisk orientering næsten alt – dårlig smag, kitsch og decideret hæslighed rummede en kort overgang den største skønhed. Senere neutraliseredes spørgsmålet om smag og blev afløst af en nysgerrighed for det æstetiske som kilde til erkendelse.

En lang række spørgsmål er i tidens løb blevet undersøgt og forskellige kunstneriske positioner afprøvet med baggrund i den holdning, at ingen erfaring er for underlødig til ikke at kunne fungere som brændstof i den kunstneriske motor, så længe resultatet er et værk der bevæger.

Ole C Hansen er uddannet fra det Det Jyske Kunstakademi i 1995.
Bor og arbejder i Aarhus.

Ole C Hansen | +45 2696 5880 | oc_h@live.dk