Studio, 14 March 2021

Blindgyder og andre fejlskud - eller bare noget på vej?

Færdige billeder falder ikke umotiveret ned fra himlen. De er resultater af eksperimenter og almindeligt slidsomt arbejde, med alt hvad det indebærer af fejlskud og udkast af tvivlsom værdi.
Kameraet har i årenes løb sneget sig nysgerrigt omkring i atelieret - på tidspunkter, hvor malerier og tegninger ofte har været uafklarede. Nøgternt kunne man sige, at det er en undersøgelser af hvilke materialer, modeller og forlæg, der indgår i skabelsesprocesserne. Men - den slags atelierfotos har jo ikke karaktér af blændværk og praler heller ikke ligefrem med kunstnerens dygtighed. Tværtimod - det er snarere billeder af den vanskelige balancegang mellem tvivl og håb.

[klik på et vilkårligt billede og det åbnes i en lightbox]